ENERGIAHOITO

PARANTAVAN ENERGIAN KANAVOINTI

Energiahoito on hoitoa energiatasolla. Olemme olemukseltamme henkisiä olentoja ja toimin parantavan energian kanavana fyysisen ja henkisen todellisuuden välillä - maailmankaikkeuden Alkulähteen, Jumalan rakastavan energian välittäjänä. Hoidettavan henkilön energiakenttä ja hoitajan kautta tuleva energia vaihtaavat informaatiota keskenään. Näin tapahtuu energeettisiä muutoksia henkisellä tasolla. Ihminen voi vapautua energiakentänsä häiriöistä ja epätasapainotiloista, jotka ovat olleet esteenä parantumiselle tai elämässä eteenpäin pääsemiselle. Hoitoon sisältyy energiakentän puhdistus.

ENERGIAKENTÄN PUHDISTUS

Monet asiat - kuten esimerkiksi vaikeat kokemukset, pelko, syyllisyyden tunteet, sisäinen ristiriita, yliherkkyys ympärillä oleville energioille, kielteinen minäkuva tai se, että ei pysty päästämään irti asioista - voivat kehittää häiriöitä energiakenttään.

Energiakentän rasitteena saattaa toisinaan olla myös sen ulkopuolisia energioita. Ihminen voi esimerkiksi tarrautua kuolinhetkellään toisen ihmisen energiakenttään, varsinkin jos kuolema tulee yllättäen, kuten onnettomuudessa, tapaturmassa ja sairauskohtauksessa. Myöskin toisen ihmisen keskittynyt negatiivinen ajatusenergia - kuten kateus, mustasukkaisuus ja viha, joilla on voimakas tunnelataus - voi aiheuttaa kohteena olevalle henkilölle lamaantuneen olotilan. Lisäksi on olemassa täysin erityyppisiä henkienergioita, joilla on hyvin hallitseva negatiivinen lataus, sekä ufo-kokemuksesta peräisin olevaa energiaa. Useimmiten ihmisiä kuitenkin vaivaavat omiin sisäisiin kasvuprosesseihin liittyvät elementit.

Energiahoito auttaa kaikissa sairauksissa, vaivoissa ja elämäntilanteissa. Hoidossa ei koskaan kajota ihmisen persoonaan vaan kentästä poistetaan tekijöitä, jotka vääristävät sitä. Se voi myös poistaa energiakentän häiriötiloja ennen kuin ne ilmenevät fyysisellä tasolla. Lisäksi energiahoito sopii perinteisen lääketieteen hoitojen tueksi. Energiahoito edistää terveen ihmisen henkistä kehitystä ja vie eteenpäin elämäntarkoituksen löytämisessä ja toteutamisessa.

  • Hoito yleensä makuasennossa
  • Aluksi lyhyt rentoutusharjoitus
  • Hoidon aikana tapahtuu syvällä tasolla energiamuutoksia
  • Varsinaisen hoidon jälkeen keskustelu.
    Puhumme niistä asioista, joita olen hoidettavan energiakentässä havainnut.

Voit valita myös seuraavia hoitomuotoja:                                                                         Lähtökohtana kehon oireiden tietoinen suora kohtaaminen ja käsitteleminen - mielen omilla työkaluilla - kun negatiivinen energia ilmenee fyysisellä tasolla, esim. erilaisina kipuina tai ahdistuksena. Hoito tapahtuu parantavan energian mediaalisessa yhteydessä ja mahdollistaa kyseisen energian vapautumista. Kokemuksessa opittua tapaa voi harjoittaa itsenäisesti kotona, apuna kipua ja ahdistusta aiheuttavissa tilanteissa.                                                                                                                  Lähtökohtana energiamittaus eri vaihtoehtojen välillä. Hoito selkeyttää sisäisiä tuntemuksia ja niihin liittyviä asioita. Se auttaa tunnistamaan sinulle sopivia ratkaisuja erilaisissa valinta- ja päätöksenteko- tilanteissa, joissa tunnet epävarmuutta tai ristiriitoja.

On hyvä ajatella jo hoitoon tullessa "Olen avoin muutokselle."                                      Tilanteen paraneminen ja muutoksen laatu riippuu aina myös vastaanottajan energiakentästä, eli siitä, kuinka paljon hoidettava henkilö pystyy vastaanottamaan muutoksen informaatioita.

Kaukohoitona

Energia ei tunne aikaa eikä paikaa siten kuin me fyysiseen kehoon sidotut.

  • Hoito tapahtuu samalla periaatteella kuin olisimme samassa huoneessa.
  • Sovittuna kellonaikana vetäydy rauhalliseen paikkaan jos mahdollista.
  • Varsinaisen hoidon jälkeen keskustelu puhelimitse.

Myös * PAIKAN tai ASUNNON puhdistus häiritsevistä energioista
          * ELÄIMILLE Kaukoparannus-hoitoa